TV-overvåking

Kameraovervåkning tilpasset ditt behov

Kontakt oss

Effektive sikkerhetstiltak

For mange er TV-overvåking et nødvendig og effektivt sikkerhetsmessig tiltak.

TV-overvåking bidrar blant annet til å redusere internt svinn, beskytte mot innbrudd og overvåke sensitive områder i deres lokaler. Det fungerer også godt som en del av en generell adgangskontroll. Vi monterer de fleste typer ITV (intern-TV), og leverer også flere tilleggsprodukter som øker nytten av kameraovervåkingen.

Restriksjoner knyttet til TV-overvåking

TV-overvåking er som nevnt et effektivt sikkerhetstiltak, men det er også viktig å være klar over at det finnes en rekke restriksjoner og bestemmelser knyttet til TV-overvåking. Disse er utstedt fra Datatilsynet og har sitt opphav i personvernet.

For å sørge for at sikkerhetssystemet tilfredsstiller alle krav kan det lønne seg å få bistand fra en kompetent sikkerhetsleverandør. Vi har full oversikt over gjeldende regelverk og leverer sikkerhetssystemer som er i tråd med disse.

Klikk her for å komme til Datatilsynets sider om kameraovervåking.

Bestemmelser om datalagring

Kravene fra Datatilsynet sier blant annet at man bare har rett til å lagre opptak gjort med overvåkingskamera i syv dager før de må slettes. Det er også strenge regler for hvem og hvor man kan filme, hva man kan ta opptak av utendørs, hva kameravinkelen kan dekke og lignende.

Den som kameraovervåker har flere plikter:

Den som kameraovervåker har flere plikter:

  • Det skal varsles tydelig at området er overvåket, samt hvem som står bak overvåkingen.

  • Skjult overvåking er forbudt.

  • Opptak skal slettes når det ikke lenger er noen god grunn til å oppbevare dem, og senest etter syv dager.

  • Overvåkingen skal meldes til Datatilsynet.

Vi kommer gjerne med anbefalinger om hvilke kameraer dere bør velge, hvor de bør settes opp og hvordan rutinene for lagring og sletting bør organiseres.

Kameraovervåking alene er sjelden tilstrekkelig

Kameraer kan gi falsk trygghet, og alene er de sjelden tilstrekkelig som sikkerhetsløsning. Dersom overvåkingssystemet settes opp riktig, kan kameraovervåking imidlertid være ett av flere gode hjelpemidler som til sammen bidrar til økt sikkerhet. Vi kan montere alt fra enkle kameraløsninger til større sikkerhetssystemer, og er selvfølgelig behjelpelige med å kartlegge deres sikkerhetsbehov.

Generelt er det anbefalt at overvåkingskameraene kobles til godkjent alarmstasjon med utrykning. Da får dere rask hjelp når det er nødvendig, samtidig som bildene kan brukes ved eventuelle oppklaringer. Det er også mulig å sette opp systemet slik at sikkerhetsansvarlig i bedriften får beskjed dersom noen befinner seg i lokalene når de helst skal være tomme. Dette gir god oversikt, og kan bidra til å forebygge både innbrudd og internt svinn.

Hvilke løsninger egner seg best for deg?

Vi har kompetanse på alarmanlegg i ulike typer bygg, og vet hva som skal til for at sikkerheten skal være optimal.

Kontakt oss