Adgangskontroll

Vi har spisskompetanse innen adgangskontroll

Kontakt oss

Hva kan våre løsninger gjøre for deg?

Med en profesjonell adgangskontroll begrenser dere hvem som har tilgang til lokalene, og kan med det beskytte både materielle verdier og sensitiv informasjon om deres bedrift.

Det finnes et bredt spekter av løsninger innen adgangskontroll, og vi hjelper dere gjerne med å vurdere sikkerhetsnivå og trusselbilde slik at dere får en løsning som dekker deres behov. Vi kan prosjektere og installere alt fra en enkel adgangskontroll med kode og kort, til store, industrielle systemer som innebærer flere sikkerhets- og overvåkingsnivåer i samme bygg.

Du kan drifte adgangskontrollen lokalt – eller sette bort tjenesten til oss
Dersom du kun skal ha en enkel løsning, som dekker inn- og utgang gjennom en eller flere dører, kreves ikke noen stor og omfattende installasjon. Slike systemer kan administreres og driftes fra én enkelt PC.

Jo flere nivåer og kontrollpunkter man har i et bygg, desto mer omfattende blir overvåkings- og registreringssystemene. Når sikkerhetskravene øker, skjerpes også kravene til å vite hvem som befinner seg i ulike sikkerhetssoner. Slike systemer krever bemanning, kontinuerlig visuell og IT-basert kontroll, samt rigid styring av funksjoner og tillatelser. Da kan det lønne seg å sette bort tjenesten til oss i Atech Security.

Erfaren og kompetent sikkerhetsleverandør

Når omfattende anlegg skal installeres, er det en fordel å velge en installatør med lang erfaring med denne typen arbeid. Da vet du at alle elementer blir installert i hensiktsmessig rekkefølge, at anlegget settes i drift og testes tilstrekkelig, samt at dere får nødvendig opplæring i daglig bruk. Vi i Atech Security evner å se sammenhengen i hele sikkerhetssystemet og gir dere den oppfølgingen dere har behov for.

Oppretthold kvaliteten på anlegget med en serviceavtale

Når vi har etablert, montert og igangsatt et anlegg for adgangskontroll, er det en stor fordel for deg om du også tegner en serviceavtale med oss. Dette er for å sørge for at kvaliteten på anlegget holdes på forventet nivå. I tillegg vil det gi deg tilgang til fornyelser, utvidelser og forbedringer du ikke kan forvente at du skal kunne holde oversikt over på egen hånd.

Vil du prate med oss?

Vi har spisskompetanse på det meste innen sikkerhetsløsninger, og kommer naturligvis med anbefalinger om nyvinninger som kan gjøre anlegget ditt enda bedre. Kontakt oss for en uforpliktende prat om adgangskontroll.

Kontakt oss