Brannalarm

Atech Security hjelper deg med alt innen sikkerhetsløsninger for hjem og arbeidsplass

Kontakt oss

Hva kan vi gjøre for deg?

Kun 15-20 % av boligbrannene i Norge slukkes med boligens eget brannslukningsutstyr. Derfor er det viktig med effektive sensorer og alarmløsninger som gjør det mulig for brannvesen og/eller vekterselskap å være hurtig på pletten når alarmen utløses.

Vi leverer brannalarmanlegg av høy kvalitet, for å hjelpe deg med å verne om liv og verdier.

Tilfredsstiller offentlige krav og FG-regelverk

Ved montering av brannalarmanlegg sørger vi alltid for at det tilfredsstiller offentlige krav og FG-regelverket. Dette er regler som til sammen utgjør det beste rammeverket for et velfungerende brannalarmanlegg.

Kravene fra det offentlige har som hensikt å hindre at menneskeliv går tapt, blant annet ved å legge til rette for rask og sikker evakuering. FG-reglene søker å sikre bygget for å begrense skadeomfanget mest mulig.

Direkte kobling til brannvesen og vektersentral

Dersom dere har et adresserbart brannalarmanlegg, vil systemet automatisk melde fra til det lokale brannvesenet og til FG-godkjent vektersentral med døgnbemanning og utrykning dersom alarmen utløses.

Flere ulike sensorer med ulik funksjon

I hovedsak finnes det tre ulike sensortyper:

Flere ulike sensorer med ulik funksjon

  • Optiske sensorer

  • Ioniske sensorer

  • Termiske sensorer

Flertallet av våre kunder velger å få montert brannalarm med optiske sensorer. Dette er den typen sensor som er best på å avsløre ulmebranner. Ioniske sensorer leser av den elektriske ledningsevnen i luften, og avslører branner som utvikler seg raskt og trenger god tilførsel av oksygen. De termiske varslerne reagerer på temperaturforandringene en brann medfører, og vil varsle dersom temperaturen overstiger en forhåndsinnstilt temperatur eller stiger mye innenfor en viss tidsperiode.

Vi håndterer alt fra prosjektering til vedlikehold

Vi har lang erfaring med installasjon av brannalarmanlegg, og bistår med alt fra prosjektering og montering til vedlikehold i etterkant. I prosjekteringsfasen vil vi komme med anbefalinger basert på forholdene i bygget som skal sikres.

Prat med oss om sikkerheten i ditt bygg

Vi har kompetanse på alarmanlegg i ulike typer bygg, og vet hva som skal til for at sikkerheten skal være optimal.

Kontakt oss