Integrerte løsninger

Alt du trenger av sikkerhetsløsninger fra ett sted

Kontakt oss

En profesjonell leverandør

Den høyeste graden av sikkerhet får du ved å velge en integrert sikkerhetsløsning, der flere sikkerhetselementer kobles sammen i ett system.

Vi anbefaler som regel en kombinasjon av adgangskontroll, innbruddsalarm tilkoblet vaktsentral og TV-overvåking. Dette gir deg en løsning som beskytter både privat og sensitiv informasjon samt materielle verdier i bygget som sikres.

Enkel og oversiktlig sikring av eget bygg

Med en integrert sikkerhetsløsning får du alt knyttet til sikkerhet samlet i ett og samme system. Dette gir bedre oversikt og gjør systemet enklere å administrere. En sikkerhetsløsning der flere elementer samhandler gir også mer kostnadseffektiv utnyttelse av både enheter og kabelnett.

Vi gjør det enkelt for våre kunder å sikre egen eiendom. Ved at vi spesialiserer oss på både alarmer og lås og beslag får du som kunde alt på ett sted, og kan få en komplett sikkerhetsløsning fra én profesjonell leverandør. Du får da kun ett ledd å forholde deg til, og kan stole på at deres sikkerhetsleverandør har helhetlig kjennskap til forholdene i deres bygg.

La oss administrere din sikkerhetsløsning

Jo mer komplekst deres sikkerhetssystem er, desto mer har dere å tjene på å sette bort administrasjonen til en profesjonell sikkerhetsleverandør. Når dere setter bort administrasjonen av anlegget, frigjør dere også tid for egne ansatte som de heller kan bruke på verdiskapning for bedriften.

Også under prosjektering og montering vil vår kompetanse og erfaring komme deg som kunde til gode. Vi vet hvordan vi skal utforme en hensiktsmessig sikkerhetsløsning som dekker dine behov. For å opprettholde sikkerhetsnivået over tid, tilbyr vi også service og vedlikehold.

Ønsker du å lære mer?

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon eller å prate med oss om hvilke løsninger som kan egne seg best for deg.

Kontakt oss