• ATECH

    Security

    Securing your Everyday...

Prosjektering

I prosjekteringsfasen tar vi utgangspunkt i objektets trusselsituasjon, ønsket sikkerhetsnivå, de krav som stilles av omgivelsene, lover og regler samt endring av rutiner for maksimal utnyttelse av sikkerhetssystemet.

Konsulenttjenester

Konsulenttjenester er det vi kaller arbeid der vi kun selger tid for å ta deler av et større prosjekt, når vi leies inn for å sertifisere eller gjennomgå et prosjekt ved eller etter ferdigstilling, eller når vi kun benyttes som innleid ekspertise på spesifikke alarm- eller sikringsdetaljer.

Rammeavtaler

Rammeavtaler er avtaler der vi blir enige om arbeid og motytelser innenfor visse rammer. Er vi enige om at vi skal ha et visst arbeidsvolum for en kunde, inneholder avtalen gjerne terskler for når kunden oppnår ulike rabatter.

Serviceavtaler

I tillegg til å ta oss av anlegg vi selv har prosjektert, stiller vi gjerne med serviceavtaler også for andre anlegg, der kunden av ulike grunner ønsker vår kompetanse for å ta hånd om servicejobben.

Service og vedlikehold

Med en service- og vedlikeholdsavtale tar vi ansvar for at sikkerhets- og el-installasjoner alltid er oppdatert og vedlikeholdt etter regler og forskrifter.

Support

Text. Text. Text.

......

Contact Us If you Woul Like to Advertise Here

Våre Tjenester

Vårt Team

Tilbakemelding

Nyheter